Jhashn Hota To Tham Gaya Hota.....!
Wo Hai Maatam So Rooz Karta hon...!