Lagta Hai Jysay Tang Hai Tu .. Myray Wujood Sai Ay..Zindagi....!
Tujko Bhi Ijaazat Hai.....! Lougon Ki Tarhan Chor Jaa Mujay.....!