Ik Hashr Sa Uthaaye Rakhta Hai Meyray Andar......!
Kehnai Ko Meyri Wo Khaamosh Mohabbat Hai......!