anana Che Razi Pa Mazegar Ba Melavego. Da Daghi malakand Da Ghra Pa Sar Ba Melavego.
Darzam Kho Ba Darzam Kho Yawa Khabara Waora.
Da Khkoli PukhtunKhwa Pa Pekhawar Ba Melavego.
janana Bus Day Rasha, Zama Da Zra Da Para.
Mong Tool Malgare Dalta Pa akhtar Ba Melavego.