lajawad bhai
ap k samjhne ka tarika excellent hai bhai