BisMilla Hir Rehma Nir Raheem..

RasoolULLAH SallALLAHu Alaihy Wasallam ne Farmaya:

Jis Aurat Ne Apne Wali
(Baap/ Barray Bhai) Ki Raza-Mandi K Bina Nikah Kar Liya To Uska Nikah BatiL Hoga.

(Abu Dawood
..SanaD SahI..
Hadees #2083)