BisMilla Hir Rehma Nir Raheem..

Farman e Rasool (s.a.w):
Mari umat me zaroor kuch log aise b honge jo Zina,
Resham,
Sharab
aur
Gaane bajane k aalaat ko HALAL samjenge.

(Bukhari kitbul ashraba)