assalamu alaiku bhai corel draw me lafzoun ko kitabat ke style me kaise lamba karte hainmisal tour par jashn ka jeem ya sheen kaise lamba karte hainoleas batayie