View RSS Feed

mrshassan

Pakistan Defence Day (6th September)

Rate this Entry
by , 8th September 2012 at 12:04 AM (6056 Views)
Aazad qaumon ki zindagi mein aik aisa lamha zarur aata hai jab unhe apni aazadi ki hifazat ke liay apni janain qurban kerna perti hain. Aazad qaumain her waqt aazadi ke difa ke liaytayyar rehti hain. Aisa hi lamha 6th September, 1965 ko aya jab hum ne saabit kiya keh hum aik zinda qaum hain aur apni aazadi ki aur apne watan ki sarhadon ki hifazat kerna jantay hain. 1965 ki Pak-Bharat jang satra din tuk jaari rahi aur Allah Ta'la ne humain surkharoo kiya. Hum her saal 6th September ko Yaum-e-Difa manatay hain aur iss jang mei shaheed honay walon ko khiraaje tehseen paish kertay hain keh apnon ne apne se kui gunah baray dushman ko jawanmardi se muqaab'la ker ke shikast di. Hamara ser fakhar se buland ker diya.

'Ye Din 65 ke saheedon ke naam'

Dharti ko hum pyar kerain
Naam hai jiska Pakistan

Sar sabzo shadaab hain vaadian
Nagar nagar hai gulistaan

Meelon phaila tapta sehra
Sunata ishq ki daastan

Neela neela iska samundar
Aur taaron bhara aasman

Her zarray se pyar humko
Naam hai jiska Pakistan

Aao hum sab ehad kerain
Jaan apni is per qurban
.................................................. ..........

"Yaum-e-Difa humain yaad dilata hai shuhuda' ke jazbay aur josh ka, jisse hum mein kuch bann'ay ka aur mulk o millat ke liay kuch kernay ka jazba paida hota hai."

TaranaPakistan zindabad

Yeh dharti hai paak watan phoolon ki zameen
Yeh dharti hai paak watan pur amn zameen
Yeh dharti shadaab chaman jannat ki zameen
Yeh dharti shuhudaa ki zameen
Paak watan ke shaheed zindabad
Pakistan zindabad
Quaid-e-Azam zindabad
Utho aey paak watan ki betio!
Miss Jinnah bani Miss Bhutto bano
Ba himmat bano mehnat kero
Qaum ki azmat tum se hai
Dukhter-e-Mashriq bano
Madar-e-Millat bano
Pakistan Zindabad
Quaid-e-Azam zindabad


Uthho aey paak watan ke naujawano
Quaid-e-Azam bano, Bhutto bano
Beto bano, Muhammad bin Qasim bano
****o ki rida bano
Maon ki azmat bano
Beewion ki hurmat bano, raahat bano
Tipu Sultan bano
Quaid-e-Azam ko tum per naaz ho
Paak watan ke naujawan zindabad
Pakistan zindabad, Quaid-e-Azam zindabad
By Nusrat Hassan

Submit "Pakistan Defence Day (6th September)" to Digg Submit "Pakistan Defence Day (6th September)" to Twitter Submit "Pakistan Defence Day (6th September)" to Facebook Submit "Pakistan Defence Day (6th September)" to del.icio.us Submit "Pakistan Defence Day (6th September)" to StumbleUpon

Updated 8th September 2012 at 12:09 AM by mrshassan (It was a copied and paste here and the formatting was not the same I did on MS Word so I had to come back here and edit it.)

Categories
Uncategorized

Comments